Nasze doświadczenia w szkoleniowej współpracy z klientami obejmują zarówno pojedyncze programy wynikające z bieżących potrzeb szkoleniowych organizacji, stałą współpracę i obsługę szkoleniową firm, jak i realizację dużych projektów szkoleniowo - doradczych, w którym sam etap szkoleń jest tylko częścią złożonego programu, zawierającego również m.in. 

 • proces analityczny i doradczy na poziomie organizacyjnym, zarządczym, strategicznym
 • indywidualne, kilkuetapowe procesy doradcze (dla grup do kilkuset pracowników), 
 • powiązane z nimi działania rozwojowe, coachingowe dla kadry menedżerskiej oraz zarządzającej firmą 
 • wdrażanie w organizacjach standardów pracy, sprzedaży i zarządzania 

Główne obszary naszych specjalizacji rozwojowych:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Rekrutacja i selekcja na aktualnym rynku pracy
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Assessment i Development Center - ocena kompetencji zawodowych i osobowościowych pracowników w sytuacji restrukturyzacji
 • Train te trainers – tworzenie zespołów trenerów wewnętrznych (prowadzimy warsztaty zarówno dla trenerów szkolących na stanowiskach pracy, jak i dla pracujących z grupami szkoleniowymi)
 • Prowadzenie efektywnych i motywujących rozmów oceniających z pracownikami
 • Pozafinansowe motywowanie pracowników, skuteczne systemy motywacyjne 

II. Zarządzanie, kierowanie i współpraca w zespole:

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Podnoszenie efektywności zespołu w oparciu o narzędzie Extended DISC®
 • Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo
 • Skuteczne kierowanie pracownikami z pokolenia Y 

III. Kompetencje osobiste:

 • Sztuka profesjonalnej prezentacji
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Radzenie sobie ze stresem

Warto zlecić nam przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, bo:

 • wszyscy nasi trenerzy dysponują dużym doświadczeniem biznesowym oraz min. 10 letnim w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń dla klientów z różnych branż
 • prowadzone przez nas szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników
 • nasi klienci wracają do nas, zlecają kolejne projekty, rozszerzają dotychczasową współpracę szkoleniową o wsparcie wdrożeniowe, doradcze itp. 
 • jesteśmy elastyczni, dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów, pracujemy na terenie całej Polski
 • dbamy o aspekty ekonomiczne związane z naszą pracą

 

Firma Human Solutions jest zarejestrowana w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00161/2017