Realizowane przez nas programy mentoringowe odpowiadają na potrzeby i oczekiwania naszych Klientów: właścicieli organizacji, członków zarządu spółek, przedstawicieli kadry menadżerskiej, a także specjalistów z różnych szczebli organizacji. 

W ramach sesji mentoringowych konsultanci Human Solutions przekazują wiedzę, rozwijają umiejętności oraz doradzają we wskazanym obszarze, np. rozwoju, przywództwie, świadomym budowaniu ścieżek kariery, budowaniu i rozwijaniu kompetencji, zarządzaniu wiekiem itd. 

Działając jako mentorzy pracujemy w sposób dostosowany do potrzeb mentee: stosujemy zróżnicowane i adekwatne narzędzia diagnostyczne, precyzyjnie formułujemy pytania, udzielamy rad, wskazujemy różne perspektywy i aspekty zagadnienia, profesjonalnie oceniamy otoczenie biznesowe.  Staramy się, aby dzięki współpracy z nami mentee rozwijał również autoświadomość oraz kompetencje społeczne pomocne do dobrego funkcjonowania w jego otoczeniu. Dbamy o dobrą atmosferę pracy: wspieramy mentee, zachęcamy do otwartego dialogu, który sprzyja swobodnej wymianie myśli. 

Zapewniamy poufność procesu i działamy według zasad dających poczucie komfortu mentee.