Outplacement grupowy to bardziej ekonomiczna czasowo i budżetowo forma wsparcia zwalnianych pracowników. Najczęściej realizowany jest w sytuacjach zwolnień większych grup pracowników wynikających z ekonomicznych potrzeb pracodawców, procesów restrukturyzacji i innych.

W ramach outplacementu grupowego proponujemy zazwyczaj:

  • Wsparcie pracodawców w procesach zwolnień
  • Przygotowanie komunikacji dotyczącej outplacementu
  • Dyżury konsultantów outplacementu w siedzibie pracodawcy, punkty konsultacyjne i aktywizacji zawodowej
  • Zebranie i zdefiniowanie potrzeb uczestników warsztatów
  • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów outplacementowych dla niedużych grup zwalnianych pracowników uwzględniających ich charakterystykę, specyfikę stanowiskową, inne potrzeby zgłoszone przez pracodawcę i samych uczestników programy, miejsca i czas trwania warsztatów outplacementowych zawsze uzgadniamy z pracodawcą
  • Wsparcie uczestników w monitoringu rynku pracy, docieraniu do interesujących ich pracodawców i ofert pracy

Dysponujemy sprawdzonym zespołem doświadczonych konsultantów/ trenerów, dzięki czemu możemy w tym samym czasie lub w krótkim okresie realizować równolegle kilka warsztatów/ pełnych projektów outplacementu grupowego w różnych miastach Polski. 

Pracodawcom poszukującym usługi outplacementu grupowego proponujemy często wariant mieszany polegający na połączeniu działań typowych dla outplacementu grupowego (warsztaty, punkty konsultacyjne, dyżury) z elementami pracy indywidualnej z uczestnikami. Pełen kształt outplacementu mieszanego pozostaje zawsze do ustalenia z pracodawcą.