Dla naszych Klientów realizujemy programy Assessment/ Development Center. Ośrodki oceny organizowane są zarówno w sytuacji selekcji kandydatów do pracy, jak i przy ocenie potencjału zatrudnionych pracowników.

Assessment/ Development Centre to metoda oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów do pracy lub pracowników. Ocena ta formułowana jest na podstawie obserwacji potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w sytuacji pracy.

Ocena potencjału osób przy wykorzystaniu metody Assessment/ Development Center  jest najbardziej trafnym sposobem oceny kompetencji. W porównaniu z tradycyjnie stosowanymi w selekcji rozmowami kwalifikacyjnymi i testami psychologicznymi pozwala dużo skuteczniej określić, czy kandydat do pracy będzie realizować zadania na oczekiwanym poziomie.

Oprócz sytuacji selekcji metodologia Assessment/ Development Center wykorzystywana jest również wtedy, gdy celem pracodawcy jest określenie poziomu kompetencji wybranych pracowników, ich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.

Badanie metodą Assessment/ Development Center często wzbogacamy o dodatkowe informacje, np. uzyskiwane na podstawie Analizy Indywidualnej i/ lub Zespołowej Extended DISC®. Pozwala to dodatkowo ocenić poziom dopasowania kandydata do zespołu i stanowiska, na które prowadzony jest proces selekcji lub określić poziom dopasowania i motywacji pracownika do aktualnie zajmowanego stanowiska.