Coaching, jako narzędzie rozwoju osobistego i organizacyjnego, wykorzystujemy we współpracy z naszymi Klientami. Kierujemy je do osób i organizacji, które pragną zdefiniować, a także rozwijać swój potencjał. Pracujemy z przedstawicielami wszystkich szczebli organizacyjnych. W pacy z menedżerami dostrzegamy, że coaching wpływa na ich styl zarządzania, wzmacnia ich motywację, wspiera jasność w zakresie wizji i celów, uczy strategicznego podejścia w analizie i planowaniu. W przypadku indywidualnych pracowników pomaga w pogłębieniu i poszerzeniu świadomości, w osiąganiu lepszej efektywności osobistej oraz wzmocnieniu poczucia własnej tożsamości i satysfakcji.

Klienci wskazują temat i cel coachingu, a my jako coachowie pełnimy rolę dyskretnych towarzyszy ich drogi ku własnym zasobom. Uważamy, że coaching spełnia swoją rolę wówczas, gdy coachee dotrze do swoich zasobów oraz będzie potrafił wykorzystać je w przyszłości dla realizacji założonych przez siebie celów.

W naszej pracy kierujemy się zasadami uważności, szacunku oraz otwartości wobec coachee. Pracujemy w oparciu o kontrakt i zasadę poufności. Wykorzystujemy narzędzia, które pozwalają nam jak najlepiej wspierać coachee w jego drodze: odpowiednio sformułowane pytania, adekwatne ćwiczenia, karty Points of You, które dzięki obrazowi i słowu uruchamiają pracę obu półkul mózgu.

Przykładowe tematy sesji coachingowych: zdefiniowanie wizji, celów i wartości firmy, poprawa współpracy/ komunikacji w zespole, budowanie przywództwa w firmie i/ lub w życiu osobistym, określenie własnej drogi rozwoju, poprawa stylu zarządzania, wyrażenie siebie, opracowanie planu działania, odnalezienie swojego potencjału i zasobów do osiągania rezultatów, a także wiele innych.


 
Data wpisu