Rekrutacja

W naszej pracy wykorzystujemy następujące metody: rekrutacja i selekcja kandydatów (search and selection), poszukiwania bezpośrednie (direct search), ogłoszenia rekrutacyjne; stosujemy również metodę assessment center

Programy outplacementu

Realizowany przez Human Solutions outplacement to forma zewnętrznego wsparcia zwalnianych przez pracodawcę pracowników. Takie wsparcie ma konkretny cel – ułatwienie uczestnikowi znalezienia nowej, dobrej pracy. Dla zwalniających pracodawców outplacement jest sposobem zadbania zarówno o zwalniane osoby (często długoletnich pracowników firmy), jak i motywację osób pozostających w pracy.