Realizowany przez nas outplacement skierowany jest głównie do tych firm, które z powodów ekonomicznych lub innych podejmują decyzje o zwolnieniach pracowników, a zależy im na możliwie najlepszym rozstaniu z dotychczasowymi, często wieloletnimi pracownikami firmy oraz wsparciu zwalnianych osób w odnalezieniu się na rynku pracy i szybkim podjęciu odpowiedniego dla nich zatrudnienia. W takich sytuacjach programy outplacementu stanowią rzeczywiste wsparcie dla zwalnianych pracowników. Odpowiadają też na potrzeby i oczekiwania pracodawców dotyczące zmniejszenia sytuacji napięć, stresów, konfliktów i spadku motywacji w zespole.

Konsultanci Human Solutions angażują się w proces wparcia zwalnianych pracowników, zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Zdarzają się sytuacje, gdy wspieramy pracodawców, szczególnie na etapie informowania pracowników o zwolnieniach.

Niezależnie od sytuacji zwolnienia nasi konsultanci pracują nad tym, by odejście pracownika z firmy przebiegało możliwie łagodnie oraz by zwolnione osoby w jak najkrótszym czasie znalazły nową, dobrą dla siebie pracę.

Human Solutions współpracuje z firmą klienta, oferując pracownikom zależnie od wybranego przez pracodawcę wariantu outplacementu – wsparcie psychologiczne, indywidualne konsultacje i/ lub warsztaty oraz praktyczną pomoc w znalezieniu nowej pracy.