Lider, który motywuje:

  • ma wizję działania i dzieli się nią z zespołem
  • inspiruje, rozmawia, rozważa różne punkty widzenia
  • jest coachem: rozwija potencjał swoich pracowników
  • buduje współpracę w zespole 
  • daje przykład poprzez własne zachowanie
  • jest mentorem: pomaga zrozumieć co robić i w jaki sposób